Giới thiệu khoa

  • Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin

    Các nghề đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng, Điện tử công nghiệp và điện tử dân dụng, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Bảo trì điện nước HT lạnh trong nhà hàng-khách sạn ...