Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Trường trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An là trường trọng điểm quốc gia. Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo nghề cấp độ III (cấp độ cao nhất).

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Trường trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An là trường trọng điểm quốc gia. Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo nghề cấp độ III (cấp độ cao nhất).

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 -2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017 - Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo UBND tỉnh Nghệ An giao và kế hoạch đào tạo của Trường năm 2015. Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Công nghiệp – Thủ công nghiệp Nghệ An thông báo tuyển sinh như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 -2016

Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Công nghiệp – Thủ công nghiệp Nghệ An thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015

Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Công nghiệp – Thủ công nghiệp Nghệ An thông báo tuyển sinh năm học 2014-2015

Thông báo Tuyển sinh 2012

Thông báo tuyển sinh năm 2012

Thông báo Tuyển sinh 2011

Thông báo Tuyển sinh 2011