Xuất khẩu lao động

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC NGOÀI I. NHẬT BẢN II. ĐÀI LOAN

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC NGOÀI

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI I.SINGAPO II. Ả RẬP XÊ ÚT

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI I.SINGAPO II. Ả RẬP XÊ ÚT

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC NGOÀI

thông báo tuyển lao động đi làm việc tại nước ngoài với các thị trường

Thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia

Trường trung cấp nghề Kinh tế – công nghiệp – Thủ công nghiệp nghệ an trực thuộc sở lao động thương binh và xã hội thông báo đi làm việc tại các thị trường như sau: