Đoàn thể

Đoàn viên Đoàn Trường Trung cấp KT-CN-TCN Nghệ An tham gia Ngày hội

Đoàn viên Đoàn Trường Trung cấp KT-CN-TCN Nghệ An tham gia Ngày hội " Giọt máu hồng tình nguyện" 2018

Hội thi nấu ăn chủ đề

Hòa cùng niềm vui của phụ nữ trên toàn thế giới ngày 8.3. Công đoàn trường Trung cấp Kinh tế -Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An đã sự đồng ý của Lãnh đạo trường tổ chức Hội thi nấu ăn chủ đề" Bữa cơm gia đình.